header banner
Default

Danmark vil mindske konflikten med muslimske nationer


Løkke har snakket med lederen for OIC, Hissein Brahim Taha, opplyste organisasjonen søndag.

57 muslimske land er medlem av OIC. Utenriksministrene i landene skal mandag ha et digitalt møte for å drøfte koranbrenninger i Danmark og Sverige.

I samtalen mellom Løkke og Taha gjentok OIC-formannen budskapet om at Danmark må forhindre nye koranbrenninger.

– Ministeren uttalte at hans lands regjering fordømte fornærmelsen av den hellige Koranen og at regjeringen undersøker dette spørsmålet med stor interesse. Han understreker at hans land er ivrig etter å opprettholde vennskapsrelasjoner og samarbeid med medlemslandene i Organisasjonen for islamsk samarbeid, skriver OIC ifølge DR.

Opposisjonen er uenig

VIDEO: Muslim satire under fire in Denmark
FRANCE 24 English

Løkke lovet søndag kveld at den danske regjeringen skal se på tiltak for å hindre koranbrenninger. Klokka 10 mandag skal utenrikskomiteen på Folketinget ha et møte med utenriksministeren om situasjonen.

Opposisjonen i Danmark mener imidlertid det er galt å bruke juridiske virkemidler for å stoppe koranbrenninger.

– Forhånelser er respektløst, useriøst og dumt. Men det er lovlig, og det skal det også være, sier Søren Pape Poulsen, leder for De Konservative.

Også den danske jussprofessoren Jens Elo Rytter mener det er uklokt å gjøre det ulovlig å brenne Koranen.

– Det å kritisere religion er fullt lovlig. Vi avskaffet jo blasfemiparagrafen i Danmark i 2017, sier han.

Løkke får støtte

VIDEO: Free Speech and the Muslim Community in Denmark
The Cato Institute

En annen jussprofessor, Sten Schaumburg-Müller, synes imidlertid det kan være klokt å begrense koranbrenningers lovlighet. Han anerkjenner at det er et inngrep i ytringsfriheten, men mener det er forholdsmessig inngrep hvis det begrenser sikkerhetsutfordringer.

– Det vil etter min vurdering være et begrenset og derfor lovlig inngrep.

Også Sverige har åpnet for å se på lovverket om koranbrenninger, skrev statsminister Ulf Kristersson på Instagram søndag.

Mandag planlegges nok en koranbrenning i Sverige, denne gangen utenfor Riksdagen i Stockholm.

Les ogsåNy koranbrenning planlegges i Sverige
VIDEO: How Denmark and Europe are fighting Islamic extremism
NEWS9 Live

Sources


Article information

Author: Kenneth Myers

Last Updated: 1697807642

Views: 941

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kenneth Myers

Birthday: 1941-11-18

Address: PSC 1063, Box 2910, APO AA 57449

Phone: +4470490652697859

Job: Human Resources Manager

Hobby: Fencing, Origami, Amateur Radio, Card Games, Camping, Table Tennis, Skateboarding

Introduction: My name is Kenneth Myers, I am a radiant, spirited, accessible, multicolored, variegated, resolved, proficient person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.