header banner
Default

De toenemende schuldencrisis in de Verenigde Staten: een kans of een dreiging voor crypto?


De Verenigde Staten staat op een financieel kruispunt met mogelijk serieuze gevolgen. Het land kampt met snel oplopende schulden, die momenteel boven de $33 biljoen uitkomen.

Deze staatsschuld wordt verergerd door de nasleep van de wereldwijde pandemie en veranderende overheidsmaatregelen. In slechts één jaar tijd is de totale schuld in Amerika met $2 biljoen gestegen.

Substantiële overheidsuitgaven tijdens de lockdown, belastingverlagingen en aanhoudende militaire kosten leiden tot deze opvallende schuldengroei. De versnelde schuldopbouw heeft serieuze gevolgen voor het financiële welzijn van de VS.

🎁 Deze week: Handel je eerste €10.000 in crypto helemaal gratis Advertentie Bitvavo

Zorgwekkende stijgingen in schulden in VS

VIDEO:

Uit een kwartaalrapport van de Federal Reserve Bank of New York komen een aantal alarmerende stijgingen naar boven.

De hypotheekschuld in de VS heeft een diepgaande invloed op de nationale economie en komt op een totaal van $19,92 biljoen uit. De schommelende hypotheekrente en de voortdurende stijgingen van de huizenprijzen hebben een aanzienlijke invloed op deze markt.

Ook de studentenleningen tonen een verontrustend beeld. Met een gemiddelde schuld van ongeveer $28.950 per student, heeft de totale studieschuld een schokkende $1,75 biljoen bereikt. Creditcardschulden in de VS hebben voor het eerst de grens van $1 biljoen doorbroken.

Daarnaast zijn autoleningen niet onbelangrijk. Stijgende voertuigprijzen en inflatie dwingen veel Amerikanen tot autoleningen. Hierdoor is deze schuld gestegen tot maar liefst $1,5 biljoen.

Totale staatsschuld VS – Bron: Federal Reserve Bank of New York

Invloed van van schulden op economie en crypto

VIDEO:

De totale schuld in de VS heeft diepgaande gevolgen voor de Amerikaanse economie. Het leidt tot beperkingen op de economische groei en verminderde koopkracht van burgers. Dat heeft ook invloed op het gedrag van beleggers.

Ook de cryptomarkt kan reageren op de Amerikaanse schuldencrisis. Beleggers zijn op zoek naar een veilige haven voor hun investeringen en kan dus positief uitpakken. Echter zagen we de afgelopen jaren dat crypto vooral correleert met risicovolle investeringen en beleggers trekken in economisch moeilijke tijden vaak het geld als eerst uit dit soort markten.

Begrip van de Amerikaanse schuldencrisis is daarom essentieel. Het heeft direct invloed op de wereldwijde economie en mogelijk de opkomende cryptomarkt.

Sources


Article information

Author: Laura Mckee

Last Updated: 1698104642

Views: 856

Rating: 3.9 / 5 (77 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laura Mckee

Birthday: 1982-06-25

Address: 0124 Guy Crest, Cindyport, OK 74673

Phone: +3882110146361441

Job: Article Writer

Hobby: Motorcycling, Baking, Playing Chess, Cycling, Arduino, Singing, Raspberry Pi

Introduction: My name is Laura Mckee, I am a candid, priceless, receptive, Precious, sincere, lively, cherished person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.