header banner
Default

En af verdens største kraner er bestilt i Aalborg


Table of Contents

Lyt til artiklen

0:00 / 0:00

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Trods situationen i Ukraine, der koster den internationalt orienterede nordjyske krankoncern mange penge, er optimismen stor - og nu er en af verdens største kraner på vej.

I de kommende år er mindst et eksemplar af en af verdens største kraner på vej til BMS Heavy Cranes, der har hovedsæde i Nørresundby og er en del af BMS Group.

Det er den hollandske kranproducent Huisman, der har bestilt den store kran "3000mt Ringer Crane" til levering i løbet af 2023.

- Vi har store forventninger og også allerede de første opgaver på plads til den nye kran med en løftekapacitet på 1500 tons og en højde på op til 225 meter, siger Morten Kammer, der er direktør hos BMS Heavy Cranes og fortsætter:

- Det er BMS Koncernens klart største enkelt investering til dato. Verdens vindmøller bliver stadig større, og det har de største af kranerne, der skal rejse dem, også behov for at blive.

3000mt Ringer-kranen bliver elektrisk og ikke dieseldrevet, hvilket spiller ind i visionen om, at BMS Heavy Cranes skal levere noget af verdens mest energi- og klimavenlige kranservice.

Rekord-regnskab fra BMS

VIDEO: The world's largest electric crane has been erected. Verdens største el-kran opstillet i Østerild.
Gert Mortensen

BMS koncernen med base i Aalborg er verdens sjettestørste og Europas tredjestørste kranselskab. Selskabet har netop afleveret regnskabet for 2021. 

Det hidtil bedste med et resultat på 261 mio. kroner efter skat på baggrund af en omsætning på 2,8 mia. kroner. De tilsvarende tal var i 2020 på henholdsvis 209 mio. og 2,1 mia. kroner.

- Resultatet kan kun betegnes som meget tilfredsstillende særligt med baggrund i coronaudfordringerne, som vi nu forhåbentligt er ved at lægge bag os, vurderer koncerndirektør Jens Enggaard og fortsætter:

- Vi har en forventning om at kunne fortsætte den kontrollerede vækst i de kommende år. Situationen omkring Ukraine skaber dog risiko for afmatning specielt indenfor byggeriet.

Frem til 2024 har virksomheden afsat en milliard kroner til indkøb af endnu mere moderne og energivenligt materiel, primært kraner til bl.a. support af en travl vindindustri.

Sources


Article information

Author: Crystal Griffin

Last Updated: 1699433042

Views: 814

Rating: 3.7 / 5 (108 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Crystal Griffin

Birthday: 2014-02-18

Address: 71435 Tyler Crest Apt. 885, North Joseph, NM 34905

Phone: +4620558738595609

Job: Biotechnologist

Hobby: Cooking, Amateur Radio, Wildlife Photography, Origami, Yoga, Chess, Dancing

Introduction: My name is Crystal Griffin, I am a Precious, daring, tenacious, forthright, unswerving, vivid, Gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.