header banner
Default

Çekum Nedir? Nerededir? Görevleri Nelerdir?


Table of Contents

   Kalın bağırsak peritonit içerisinde bulunur ve başlangıç noktası olan kese bölümü çekum şeklinde ifade edilir. Taşımış olduğu görevler üzerinden vücudun sağ bölgesinde bulunan bir yapıdır.

   Çekum Nedir, Nerededir?

   Periton içerisinde bulunan kalın bağırsağın başlangıç bölümü şeklinde ifade edilen kese, çekum ismiyle bilinir. Tipik bir biçimde genelde her insanda vücudun sağ bölgesinde bulunur. Aynı zamanda Latin kökenlidir ve Latince üzerinden kör anlamına sahiptir.

   Çekum Görevleri Nelerdir?

   Kalın bağırsağın son noktasında bulunan kese olarak bilinen çekum, farklı görevlere sahip olarak işlevini sürdürür.

   - Gıda maddelerine depolama görevini gerçekleştirir.

   - Tuzların ve elektrolitlerin sıvılardan emilmesine karşı görevlidir.

   - Kalın bağırsaktan geçen katı atığı yağlamak ve mukusla karıştırmak

   - Selüloz sindirimi gerçekleştirir. 

   Çekum Özellikleri Nelerdir?

   Vücudun sağ tarafında bulunan çekum, bir kese olarak öne çıkar. Bu kese ise kalın bağırsağın son noktası şeklinde ifade edilir. Hem hayvanlarda hem de İnsanlar da farklı görevlere sahiptir. Gıda maddeleri depolama özelliği ile önemli bir yer tekrar. Genelde 6 buçuk sekiz buçuk cm arasında bir uzunluğa sahiptir. Bu yönüyle kalın bağırsağın en geniş bölümüdür. Aynı zamanda elektrolit ve tuzları sıvılardan emmi özelliği eşliğinde öne çıkar.

  Sources


  Article information

  Author: James Larson

  Last Updated: 1704433322

  Views: 1283

  Rating: 3.8 / 5 (113 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: James Larson

  Birthday: 1910-07-28

  Address: 77218 Ramirez Island, Christophermouth, MI 71351

  Phone: +4786439037896992

  Job: Article Writer

  Hobby: Playing Guitar, Cycling, Running, Quilting, Golf, Card Collecting, Poker

  Introduction: My name is James Larson, I am a clever, transparent, cherished, dazzling, expert, audacious, unyielding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.