header banner
Default

Iransk minister giver forslag til midlertidige ægteskaber


Table of Contents

  Irans indenrigsminister forslår, at man gør brug af midlertidige ægteskaber for at komme imødegå unge ugiftes behov for sex. Inden for den shiitiske gren af islam, kan der indgås midlertidige ægteskaber af helt ned til en times varighed.

  Irans indenrigsminister, Mostafa Pour-Mohammadi, anbefaler brugen af midlertidige ægteskaber, som kan indgås for en time eller i 99 år.

  Unge ugifte iraneres sexlyst er et problem, for den fører ofte til sex uden for ægteskabet, som ikke er tilladt. Sex uden for ægteskabet straffes med stening eller pisk.

  Irans indenrigsminister, Mostafa Pour-Mohammadi, har, ifølge den iranske avis Kargozaran, en løsning, der måske kan løse problemer.

  Under en konference i byen Qom har han gjort landets lærde og imamer opmærksomme på muligheden af at indgå midlertidige ægteskaber.

  Pour-Mohammadi opfordrer imamerne til at være modige og anbefale brugen af midlertidige ægteskaber, som kan indgås for en time eller i 99 år.

  - Islam har en løsning på alle menneskelige problemer, fastslår Pour-Mohammadi, som selv er imam.

  Kritikere mener, at midlertidige ægteskaber blot er en form for prostitution.

  60 procent af den iranske befolkning er under 30 år, og gennemsnitsalderen for giftermål er steget til 30 år for mænd og 26 år for kvinder.

  Sources


  Article information

  Author: Anthony Chen

  Last Updated: 1700322361

  Views: 1257

  Rating: 4.4 / 5 (56 voted)

  Reviews: 89% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Anthony Chen

  Birthday: 1934-08-10

  Address: 630 Judy Mission Apt. 941, Lake James, OK 42053

  Phone: +3593793694215129

  Job: Network Administrator

  Hobby: Chocolate Making, Yoga, Graphic Design, Photography, Coin Collecting, Magic Tricks, Golf

  Introduction: My name is Anthony Chen, I am a receptive, valuable, tenacious, radiant, risk-taking, resolved, accomplished person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.