header banner
Default

Nytt Time-datasenter?


Table of Contents

  Lesarbrev Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

  Det er med en viss undring og bekymring jeg ser Times ordfører uttrykke seg med begeistring om mulighetene for å få nytt stort datasenter. Her er det tydeligvis ikke stort rom for betenkeligheter.

  500 arbeidsplasser skal det bli, men om disse går til folk bosatt i Norge eller det dreier seg om utlendinger på luselønn som bor i brakke og sender lønna til familien i hjemlandet nevnes ikke.

  Et stort og seriøst teknologiselskap påstås å stå bak. Ja, så seriøst at vi ikke får vite hvem det er.

  Noe vi heller ikke får vite er hvordan denne kraftslukende virksomheten vil påvirke kraftprisene og hvor mange arbeidsplasser i nåværende virksomheter som vil kunne gå tapt på grunn av økte kraftpriser i tillegg til økt strømregning for oss vanlige forbrukere.

  Hva er det egentlig denne virksomheten skal produsere? Bitcoins? TikTok?

  Det synes også viktig at virksomheten etablerer seg på jordbruksareal. Hensynet til norsk selvforsyning av mat drukner totalt i ordførerens betingelsesløse begeistring.

  Dersom vi får problemer med matforsyning som følge av en krise, skal vi da spise Bitcoins?

  Konklusjon: Etter min mening lukter det vondt av hele greia. Arbeidsledigheten her på Jæren er så lav at man ikke trenger å klamre seg fast til useriøse prosjekter med et svakt håp om å få 500 arbeidsplasser.

  Sources


  Article information

  Author: Stacy Delgado

  Last Updated: 1699472162

  Views: 931

  Rating: 4.1 / 5 (109 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Stacy Delgado

  Birthday: 2008-03-31

  Address: 05105 Mclaughlin Meadows, New Danielport, CA 96802

  Phone: +4777256328320143

  Job: Network Administrator

  Hobby: Mountain Climbing, Tea Brewing, Backpacking, Cycling, Woodworking, Rock Climbing, Kite Flying

  Introduction: My name is Stacy Delgado, I am a exquisite, dazzling, Precious, Colorful, vibrant, brilliant, unwavering person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.