header banner
Default

Voor hoger opgeleide starters zijn dit de best betaalde banen op de arbeidsmarkt Degenen die in de top tien staan, verdienen minimaal €42000 bruto per maand


  • Hoogopgeleide starters verdienden begin dit jaar gemiddeld 9 procent meer dan een jaar geleden,  een zeer forse loonstijging.
  • De beste betaalde startersbanen leveren een maandsalaris van minimaal 4.000 euro op.
  • Afgestudeerde IT’ers gooien hoge ogen, maar de best betaalde startersbaan van 2022 was bij een flitshandelaar op de beurs.
  • Lees ook: Lonen stijgen harder dan inflatie: werkgevers bezorgd over loon-prijsspiraal

Hoogopgeleide starters hebben nog nooit zoveel verdiend als nu. In het eerste kwartaal van 2023 bedroeg het gemiddelde maandsalaris van afgestudeerden met een hbo- of universitaire opleiding 2.839 euro bruto per maand. Dat komt neer op een stijging van 9,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit onderzoek van carrièreplatform Magnet.me.

De toename van de starterssalarissen van hoogopgeleide jongeren is een stuk forser dan de gemiddelde stijging van de cao-lonen, Die bedraagt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek over de vergelijkbare periode 5,4 procent.

“Ondanks een kleine economische krimp blijft de vraag naar hoogopgeleide starters onverminderd hoog”, zegt mede-oprichter en CEO Laurens van Nues van Magnet.me. “Werkgevers betalen nu gemiddeld zelfs een stuk meer om jong talent aan te trekken en binnen te houden en voelen zich om competitief te blijven genoodzaakt werknemers te compenseren voor de hoge inflatie.”

In de top tien van beste betaalde startersbanen van 2022 liggen de maandsalarissen op minimaal 4.000 euro bruto. In de top drie zitten twee banen voor IT’er en ingenieur bij respectievelijk supermarktconcern Ahold Delhaize en netbeheerder Alliander.

De allerbeste startersbaan betaalt zelfs 6.667 euro per maand. Dat is een functie als Graduate Trader bij de Amsterdamse flitshandelaar Da Vinci, die met behulp van algoritmische handel geld verdient op de beurs.

In de top 10 van best betaalde startersbanen staan ook functies bij onder meer de gemeente Delft, ProRail en Tata Steel.

Dit is de volledige top tien van best betaalde startersbanen van 2022:

Bron: Magnet.me

Bron: Magnet.me

Beste betaalde sectoren voor hoogopgeleide starters

VIDEO: DIT IS HOEVEEL DE BEST BETAALDE JOBS VERDIENEN
FIRE Community met Jonas Vermeulen

In de energiesector is het gemiddelde startsalaris het hoogst: 3.210 euro bruto per maand. "De energiesector is booming en het technisch talent dat zij voornamelijk zoeken is schaars. Dat leidt natuurlijk tot hogere salarissen", zegt Van Nues daarover.

Op sectorniveau springen verder de overheid, verzekeraars, logistiek en financiële dienstverlening eruit wat betreft de gemiddelde salarissen voor hoogopgeleide afgestudeerden.

Op functieniveau scoren beginnende ingenieurs het best met een gemiddelde startsalaris van 3.145 euro bruto per maand. Andere functies met relatief hoge startsalarissen zijn analist, fiscalist, onderzoeker en ICT'er.

Lees ook: Vacatures invullen: 3 redenen waarom de zomer een goed moment is om nieuwe werknemers te werven

Traineeship bij multinational levert ook behoorlijk salaris op

Naast onderzoek naar startersbanen heeft Magnet.me ook gekeken naar traineeships, een uiterst populaire categorie onder hoogopgeleid starters op de arbeidsmarkt.

Het gemiddelde salaris van traineeships lag vorig jaar met 2.938 euro zelfs iets hoger dan het gemiddelde salaris van een reguliere startersbaan.

De salarissen bij de best betaalde traineeships liggen wel een fractie lager dan bij de best verdienende startersbanen.

Het best betaalde traineeship wordt aangeboden door Tata Steel. Voor een internationaal technisch traineeship, downstream traineeship of een business traineeship krijgen starters 4.007 euro per maand.

Ook traineeships bij onder meer Mars, Heineken, Schiphol en KLM betalen relatief goed.

Dit is de volledige top tien van best betaalde traineeships in 2022:

Bron: Magnet.me

Bron: Magnet.me

LEES OOK: 1 op 3 jonge ambtenaren verlaat gemeente binnen drie jaar voor baan met hoger salaris

Sources


Article information

Author: Dean Diaz

Last Updated: 1703426522

Views: 835

Rating: 3.5 / 5 (83 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Diaz

Birthday: 1908-02-10

Address: 1083 Tracy Center, West Dennisport, KY 03344

Phone: +4109430328016702

Job: Data Scientist

Hobby: Video Editing, Running, Cross-Stitching, Card Collecting, Rowing, Quilting, Fishing

Introduction: My name is Dean Diaz, I am a ingenious, radiant, risk-taking, unreserved, strong-willed, Determined, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.