header banner
Default

Hvis du overvejer at købe en ny elbil, skal du være opmærksom på en bestemt dato


Selvom elbiler er i konstant udvikling, forventer hverken professor eller forbrugerøkonom, at nogen stor revolution er lige rundt om hjørnet.

Hvis man påtænker at købe en ny elbil, er det så nu, at man skal slå til?

De seneste måneder har elbiler sat salgsrekorder i Danmark, hvor ikke mindst store prisfald, forbedret teknologi og et større udvalg har givet medvind på motorvejene.

Vi ser ikke en revolution men en evolution

Ilyas Dogru, forbrugerøkonom hos FDM

Men som følge af en flere år gammel politisk aftale, står nogle elbiler til at stige i pris, og derfor er det ikke ligegyldigt, om man venter eller ej, mener en forbrugerøkonom fra FDM.

Det kan nemlig koste flere tusinde kroner ekstra, hvis man er for sent ude.

Ekstraregning på 11.699 kroner

VIDEO: STRØM - afsnit 36: Giver det stadig mening at købe elbil?
Bilbasen

Hvis vi starter med det, som vi allerede ved, står registreringsafgiften til at stige for visse elbiler fra årsskiftet.

Det sker som følge af en politisk aftale fra 2020, hvor det blev besluttet, at det såkaldte batterifradrag skulle falde støt hvert år frem mod 2025, hvor det bliver helt udfaset.

Batterifradraget var ellers et af de politiske tiltag, der skulle sikre flere elbiler på de danske veje, og i år er fradraget på 900 kroner per kilowatttime, som ens elbilsbatteri består af.

Fradraget gælder kun op til 45 kilowatttimer, men det betyder altså, at hvis ens batteri har denne størrelse eller er endnu større, kan man få op til 40.500 kroner i fradrag på registreringsafgiften.

Tidligere har fradraget være helt oppe på 1700 kroner per kilowatttime, men fra 1. januar 2024 bliver beløbet sænket til 500 kroner per kilowatttime.

Det betyder, at det maksimale batterifradrag, som man kan opnå i 2023, er på 40.500, men at det til næste år kun vil være 22.500 kroner.

Ifølge de danske bilisters interesseorganisation, FDM, der har regnet på konsekvenserne, rammer afgiftsstigningen dog kun elbiler, der koster mere end 430.000 kroner at købe.

Hvis købsprisen omvendt er over 450.000 kroner, slår afgiftsstigningen fuldt igennem, hvilket betyder en ekstraregning på 11.699 ifølge FDM’s beregninger.

For biler, der koster mellem 430.000 og 450.000 kroner, vil ekstraudgifterne stige efterhånden, som bilen bliver dyrere.

Det skal dog bemærkes, at beløbet på 11.699 er et loft, og at udgifterne altså ikke kommer til at stige mere end dette, uanset hvor meget over 450.000 kroner ens elbil koster.

Fordi afgifterne stiger efter nytår, kan der være god grund til at købe en elbil nu i stedet for at vente, mener FDM’s forbrugerøkonom Ilyas Dogru:

- Det kan være nu, at man skal slå til. Vi så prisstigninger efter coronapandemien og oven på krigen i Ukraine, men nu er elbilerne kommet ret langt ned i pris igen. Faktisk er det blevet billigere at købe en elbil, end det var hele sidste år, siger Ilyas Dogru.

Han påpeger samtidig, at man skal være særligt opmærksom, hvis man venter til senere på året med at købe. Det er nemlig indregistreringsdatoen, der er er afgørende for afgifterne.

Så selvom at man måske køber en ny bil i oktober eller november, skal man altså stadig betale de ekstra afgifter, hvis den først bliver leveret og indregistreret efter årsskiftet.

1000 kilometer er urealistisk

VIDEO: Fordele og ulemper ved elbilen: Det bør du overveje, inden du køber | bilguiden
Bilguiden

Men selvom at det økonomisk kan være fordelagtigt at få købt og leveret en ny elbil, inden at afgiftsstigningerne slår igennem, er der også andre forhold, man skal holde sig for øje.

Dels har elbilsmastrodonten Tesla flere gange sat prisen ret markant ned på sine mest populære modeller. Det betød blandt andet, at der i marts blev indregistreret flere end 3200 Tesla-biler af modellen Y alene i marts.

Så mange biler af samme model er der aldrig før blevet indregistreret i Danmark på samme måned.

Derudover er elbiler en teknologi, der er i konstant udvikling.

Både Ilyas Dogru og Poul Norby, der er ekspert i batterier og professor ved Institut for Energikonvertering og -Lagring på Danmarks Tekniske Universitet (DTU Energi), afviser, at vi kommer til at se elbiler med markant længere rækkevidde den kommende tid.

I stedet vil fokus være på, hvor hurtigt elbilerne kan lade op.

- Jeg tror ikke, at vi får almindelige elbiler, der kan køre 1000 kilometer på én opladning. Det er spild af gode batterier. Men der vil komme mange forbedringer af både ladehastighed, sikkerhed og miljøpåvirkning, siger Poul Norby til TV 2.

Tidligere er der blevet talt om, at 2024 kunne blive et skelsættende år for elbiler, fordi der kan ske store ændringer med selve det batteri, der driver bilerne.

Hverken Ilyas Dogru og Poul Norby ser dog nogen store forandringer lige rundt om hjørnet.

- Vi ser ikke en revolution men en evolution af en teknologi, der stille og roligt bliver modnet, lyder det fra Ilyas Dogru, der peger på, at de mest optimistiske stemmer peger på, at der kan ske et stort skifte i elbilsbatterierne omkring 2027.

Poul Norby mener, at der kan gå endnu længere tid, inden at de eksisterende batteriformer, der særligt består af såkaldte litiumionbatterier, for alvor bliver udfordret.

Han forventer dog, at batteripriserne kan falde betydeligt inden da, men om det så også bliver oversat til store nedslag i bilpriserne, vil professoren ikke gætte på.

- Der kommer forbedringer hele tiden, men det gør der på alting. Batterierne er allerede supergode, så det er bare om at slå til, tror jeg. Det er svært sige, men hvis man kigger på en tidshorisont på fem-ti år, tror jeg vi vil begynde at se nye teknologier men ikke nogen kvantespring, lyder det fra Poul Norby.

Sources


Article information

Author: James Anderson

Last Updated: 1699816922

Views: 1042

Rating: 3.5 / 5 (91 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: James Anderson

Birthday: 1991-05-01

Address: 6333 Lopez Forks Suite 086, Nicholsland, NV 97202

Phone: +4548118241971794

Job: Surveyor

Hobby: Rowing, Embroidery, Painting, Playing Piano, Astronomy, Hiking, Beer Brewing

Introduction: My name is James Anderson, I am a lively, persistent, clever, unguarded, treasured, variegated, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.