header banner
Default

Waarom is de langverwachte economische crisis in de Verenigde Staten nog niet begonnen?


De Federal Reserve verhoogde in 15 maanden de rente met 5 procent, nadat deze sinds 2008 rond het nulpunt bivakkeerde. We hebben te maken met een economie die de afgelopen tien jaar gebouwd is op een rente van 0 procent, die plotseling moet dealen met een rente van ruim 5 procent.

Hoe is het dan mogelijk dat er op dit moment nog steeds geen sprake is van een recessie?

🎁 Deze week: Handel je eerste €10.000 in crypto helemaal gratis Advertentie Bitvavo

Wat is een recessie?

VIDEO: Hoe erg wordt de aanstaande economische recessie?
Cursus voor Beleggen

Voordat we de actualiteit induiken is het wellicht zinvol om eerst het begrip recessie van een definitie te voorzien. In principe is er sprake van een recessie als we een duidelijke en consistente daling in de consumptie, inkomens, output en een stijging van de werkloosheid zien.

Een hogere werkloosheid zorgt voor minder consumptie, wat de inkomens omlaag drijft en uiteindelijk weer ontslagen veroorzaakt.

Voor bitcoin zou dat in eerste instantie geen goede ontwikkeling zijn, omdat mensen tijdens een recessie vaak risico-assets verkopen voor fiatgeld. Daar kunnen ze immers de rekeningen mee betalen.

Die negatieve spiraal wordt meestal gebroken door centrale banken, die de rente verlagen om de economie te stimuleren. Als investeerder kan het interessant zijn om dit soort perioden te timen, omdat hiermee in theorie gigantische rendementen te behalen zijn.

Om dat te kunnen doen moet je als investeerder verschillende zogenoemde leidende indicatoren in de gaten houden. Daarmee zou je een idee kunnen krijgen van hoe dichtbij een eventuele recessie op dit moment.

Voor deze indicatoren moet je denken aan de rentestanden van centrale banken, rentecurves (inverted yield curve), de vraag op de huizenmarkt, de industriële productie en nog veel meer. Op dit moment wijzen veel van die indicatoren richting een recessie, maar hebben we die nog niet gezien… hoe kan dat?

Advertisement

Waarom laat de recessie op zich wachten?

VIDEO: Zo komen we in een recessie terecht
EenVandaag

Er zijn verschillende factoren die mogelijk bijdragen aan het voorlopige uitblijven van een recessie. In de eerste plaats de vertraging van de impact van renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank. Meestal duurt het ~12 maanden voordat de volledige impact van een renteverhoging voelbaar is voor de economie.

Verder is de Amerikaanse economie in toenemende mate afhankelijk van de dienstensector. Sectoren als de industrie en vastgoed zijn van nature gevoeliger voor renteverhogingen. Vanwege de groeiende dominantie van de dienstensector is de Amerikaanse economie minder gevoelig voor renteverhogingen.

Door het lagere aandeel van de industrie en de vastgoedsector in de totale economie, is er binnen deze sectoren meer schade nodig om een recessie te kunnen veroorzaken.

Verder hebben de Amerikaanse autoriteiten de economie tijdens de COVID-19 pandemie overspoeld met kapitaal. Om die reden blijft de consumptie op peil en heeft de dienstensector nog relatief weinig lastig van de renteverhogingen van de Federal Reserve.

Nog niet uitgegeven spaartegoeden kunnen zelfs profiteren van kortlopende Amerikaanse staatsobligaties, waar momenteel een rente van 5 procent over te verdienen valt. Om die reden verdienen mensen nu ook een behoorlijk rendement op hun spaargeld.

Deze combinatie van factoren zorgt ervoor dat de Amerikaanse economie wat weerbaarder is tegen het strenge beleid van de Federal Reserve. Een recessie in de tweede helft van 2023 is nog altijd mijn basisscenario, maar daarbij is veel afhankelijk van de Amerikaanse consument.

Wat dat betreft is het interessant om de consumptie en het spaargedrag van de Amerikaanse consument in de gaten te houden.

Sources


Article information

Author: Joseph Stevens

Last Updated: 1698358803

Views: 1127

Rating: 4.3 / 5 (104 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Joseph Stevens

Birthday: 1984-06-21

Address: 28443 Anderson Lodge Suite 546, New Katherine, AR 57590

Phone: +4189412223457726

Job: IT Consultant

Hobby: Web Development, Origami, Painting, Fishing, Cross-Stitching, Chocolate Making, Skiing

Introduction: My name is Joseph Stevens, I am a daring, Adventurous, fearless, resolute, Colorful, dedicated, proficient person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.